De directe en indirecte impact van ongeadresseerd drukwerk

Ongeadresseerde huis-aan-huis communicatie en de ja/ja nee/nee sticker

De print- en distributiesector ondervinden zowel directe impact wanneer wijzigingen in het ongeadresseerd drukwerk plaatsvinden. De indirecte impact refereert naar het effect op industrieën eerder in de waardeketen, zoals papierproducenten , reclame-, communicatie-, grafische en mediabureaus.

Hieronder vindt u een visualisatie van deze waardeketen, die de impact in beeld brengt.

Adverteerders retail, overheden, gratis regionale pers

Retailers maken gebruik van reclamebureaus om hun huis-aan-huis communicatie te creëren en te ontwerpen

Consumentengedag

Reclame-, grafische-, media- en communicatiebureaus

De printsector
Zowel grote als kleine, lokale drukkerijen drukken ongeadresseerd drukwerk. In dit onderzoek worden de grote hoeveelheden import en export buiten beschouwing gelaten. We rekenen enkel de huis-aan-huis communicatie die geproduceerd en verdeeld wordt in België.

Drukkerijen

De distributiesector
De distributiesector zorgt voor de bedeling van huis-aan-huis communicatie. Via hun fijnmazig netwerk zijn ze in staat om elke brievenbus in België te bedienen. Het is een sterk gespecialiseerde tak met enkele spelers.

Distributeurs

Eindconsumenten

Gemeenten en Fost Plus werken samen om papierafval in te zamelen. De gemeenten ontvangen 68% van de opbrengst uit de verkoop van papierafval. 32% van de inkomsten gaat naar Fost Plus.*

*Fost Plus, 2018

Afvaldienstverleners

De papierindustrie levert meestal rechtstreeks aan de printindustrie. Volgens onze inschatting wordt er 153.000 ton papier geproduceerd voor het drukken van folders in België.*

*Mededeling van de Raad van het BIPT van 23 november 2018 betreffende het observatorium van de markt voor postactiviteiten in België voor 2017, BIPT, 2018

Papierproducenten

Papier wordt gesorteerd volgens kwaliteit en verkocht aan papieropkopers. Het verwerken en recycleren van papier geeft werk aan 11 fte's per 10.000 ton gerecycleerd papier, exclusief de fte’s actief in de ophaling*. Dit betekent 121 fte's voor de huisaan- huis communicatie, rekening houdend met het Europese recyclagepercentage van 72%.6**

*Brochure Ici, les ouvriers sont chez eux, COBEREC, 2018
**Monitoring report, European Paper Recycling Council 2017, 2018

Sorteerbedrijven

Infographic

Reclame-, grafische-, media- en communicatiebureaus

Retailers maken gebruik van reclamebureaus om hun huis-aan-huis communicatie te creëren en te ontwerpen

Drukkerijen

De printsector
Zowel grote als kleine, lokale drukkerijen drukken ongeadresseerd drukwerk. In dit onderzoek worden de grote hoeveelheden import en export buiten beschouwing gelaten. We rekenen enkel de huis-aan-huis communicatie die geproduceerd en verdeeld wordt in België.

Distributeurs

De distributiesector
De distributiesector zorgt voor de bedeling van huis-aan-huis communicatie. Via hun fijnmazig netwerk zijn ze in staat om elke brievenbus in België te bedienen. Het is een sterk gespecialiseerde tak met enkele spelers.

Afvaldienstverleners

Gemeenten en Fost Plus werken samen om papierafval in te zamelen. De gemeenten ontvangen 68% van de opbrengst uit de verkoop van papierafval. 32% van de inkomsten gaat naar Fost Plus.*

*Fost Plus, 2018

Papierproducenten

De papierindustrie levert meestal rechtstreeks aan de printindustrie. Volgens onze inschatting wordt er 153.000 ton papier geproduceerd voor het drukken van folders in België.*

*Mededeling van de Raad van het BIPT van 23 november 2018 betreffende het observatorium van de markt voor postactiviteiten in België voor 2017, BIPT, 2018

Sorteerbedrijven

Papier wordt gesorteerd volgens kwaliteit en verkocht aan papieropkopers. Het verwerken en recycleren van papier geeft werk aan 11 fte's per 10.000 ton gerecycleerd papier, exclusief de fte’s actief in de ophaling*. Dit betekent 121 fte's voor de huisaan- huis communicatie, rekening houdend met het Europese recyclagepercentage van 72%.6**

*Brochure Ici, les ouvriers sont chez eux, COBEREC, 2018
**Monitoring report, European Paper Recycling Council 2017, 2018

De totale toegevoegde waarde van de distributie- en printsector

Huis-aan-huis communicatie draagt rechtstreeks 139 miljoen euro bij aan de Belgische economie. Dit bedrag omvat het totaal van het inkomen voor belastingen van de industrie plus de betaalde lonen.

De geïnduceerde impact van ongeadresseerde huis-aan-huis communicatie

De distributiesector en printindustrie realiseren ook een zogenaamde geïnduceerde impact. Dit is het ruimere effect dat ontstaat wanneer medewerkers en de betrokken bedrijven hun inkomsten in de lokale regio's besteden. De uitgaven van werknemers die actief zijn in de sector van de huis-aan-huis communicatie hebben een gunstig effect van 56 miljoen euro op de Belgische economie. Indien wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de verdeling van ongeadresseerde huis-aan-huis communicatie zijn ook deze uitgaven geïmpacteerd.

Impact op werkgelegenheid
Lees meer
Belastingbijdragen vanuit de betrokken sectoren
Lees meer

Ontdek alle details in het rapport

Download

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.