Impact op het milieu

Ongeadresseerde huis-aan-huis communicatie en de ja/ja nee/nee sticker

Europees papier wordt gerecycleerd en maakt deel uit van de circulaire economie

In België zien we dat 81% van het papier dat gebruikt wordt voor de productie van folders, afkomstig is uit duurzame houtteelt (PEFC of FFC certificering). In de papierindustrie wordt al geruime tijd bewust omgegaan met productiemiddelen, met een sterke focus op recyclage en ‘afval als grondstof’. Papieren folders zijn overigens een zeer circulair product: 90% van de folders wordt gerecycleerd. Papier is dus geen afval, maar een grondstof die 5 tot 7 keer wordt gerecycleerd.

Papierindustrie draagt bij aan herbebossingprojecten

Voor de papierproductie in de EU wordt enkel gebruik gemaakt van hout afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Tegelijkertijd ondersteunt en financiert de papierindustrie heel wat herbebossingsprojecten waarbij oudere bosgebieden heraangelegd worden. Jonge bossen zijn over het algemeen dichter bebost en beschikken daardoor over meer capaciteit om meer CO2uit de lucht te halen.*

De Belgische papierindustrie is erg betrokken bij de duurzame ontwikkeling van Europese bossen. Deze industrie investeert vrijwillig in certificatie van duurzaam bosbeheer, waaronder de gekende labels: FSC en PEFC.

Het resultaat is dat de oppervlakte van de Europese bossen de laatste 25 jaar is toegenomen met meer dan 11 miljoen voetbalvelden, ofwel elk jaar 430.000 voetbalvelden aan bos extra.¹

 De oppervlakte van het Europese bosbestand is vandaag 30% groter dan in de jaren ’50.

*When It Comes to the Climate, Older Trees Do It Better, Time magazine, 15 januari 2014

¹ De Deloitte analyse gaat ervan uit dat de oppervlakte van een voetbalveld 7000 m2 bedraagt. Gebaseerd op area of woodland, Eurostat, 2018

Jongere bossen halen meer CO2 uit de atmosfeer dan oudere bossen

Jongere bossen halen meer CO2 uit de atmosfeer dan oudere bossen

De ecologische voetafdruk van digitale alternatieven

Hoewel vaak wordt gedacht dat digitale communicatie geen milieu-impact heeft, is dat niet correct. Digitale vormen van communicatie zijn niet klimaatneutraal. De materialen die gebruikt worden voor smartphones, tablets, e-readers, computers en servers zijn immers veel moeilijker te ontginnen, te verwerken en te recycleren dan papier.

Ook het verzenden van e-mails, het ontvangen van digitale folders en het recycleren van elektronica heeft zijn effect op het milieu.

35%

Europese recyclagegraad
van elektronisch afval

 

VS

72%

Europese recyclagegraad
van papier

Ontdek alle details in het rapport

Download

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.